Tin tức & Sự kiện

Sơ đồ tổ chức(03/08/2023)

Sơ đồ tổ chức(03/08/2023)

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân(23/11/2022)

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân(23/11/2022)

ĐƠN XÁC NHẬN Sinh viên nội trú đi làm thêm ngoài giờ(23/11/2022)

ĐƠN XÁC NHẬNSinh viên nội trú đi làm thêm ngoài giờ(23/11/2022)

THÔNG BÁO DỊCH VỤ PHÒNG NGHỈ HỖ TRỢ HỌC VIÊN LIÊN THÔNG, CAO HỌC(09/03/2021)

Trung tâm Quản lý Dịch vụ đang quản lý, vận hành dịch vụ phòng nghỉ dành cho học viên liên thông - cao học(09/03/2021)

Về việc triển khai Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2019 - 2020(22/11/2019)

Về việc triển khai Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2019 - 2020(22/11/2019)

Thông báo

Thông báo về việc thay đổi chủ trương thực hiện đấu giá các dịch vụ năm 2024(27/11/2023)

Thông báo về việc thay đổi chủ trương thực hiện đấu giá các dịch vụ năm 2024 (27/11/2023)

Thông báo mời thầu khai thác các dịch vụ phục vụ sinh viên năm 2024(07/11/2023)

Thông báo mời thầu khai thác các dịch vụ phục vụ sinh viên năm 2024 (07/11/2023)

Quyết định v/v thành lập Đội Sinh viên tự quản và công nhận Trưởng, Phó Trưởng phòng ở trong khu Ký túc xá của Trường, năm học 2023 - 2024(23/10/2023)

Quyết định v/v thành lập Đội Sinh viên tự quản và công nhận Trưởng, Phó Trưởng phòng ở trong khu Ký túc xá của Trường, năm học 2023 - 2024 (23/10/2023)

Kế hoạch về việc tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH cho sinh viên nội trú năm học 2023-2024(11/10/2023)

Kế hoạch về việc tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH cho sinh viên nội trú năm học 2023-2024 (11/10/2023)

Kế hoạch về công tác sinh viên nội trú năm học 2023 - 2024(04/10/2023)

Kế hoạch về công tác sinh viên nội trú năm học 2023 - 2024 (04/10/2023)
  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved