Phòng Công tác sinh viên và Truyền Thông - Trường Đại học Đồng Tháp

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3881714

Fax: (0277) 388 1713


  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved