Chức năng nhiệm vụ(19/10/2018)


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 
1. Chức năng
Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện công tác khai thác các hoạt động dịch vụ trong Trường.
2. Nhiệm vụ
a) Thực hiện công tác khai thác hoạt động dịch vụ ký túc xá sinh viên.
b) Thực hiện công tác khai thác hoạt động dịch vụ nhà ăn giảng viên, thực hiện nhiệm vụ tổ chức tiệc tiếp đón khách.
c) 
Thực hiện công tác khai thác hoạt động dịch vụ nhà khách giảng viên nhà khách chuyên gia.
d) 
Thực hiện công tác khai thác hoạt động dịch vụ nhà khách học viên (liên thông và cao học).
đ 
Thực hiện công tác khai thác hoạt động dịch vụ dịch vụ nhà công vụ.
e) Đề xuất các dịch vụ trong Trường.
Tin tức liên quan
  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved