Chức năng nhiệm vụ (19/10/2018)


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021
1. Chức năng
Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý các hoạt động dịch vụ trong Trường.
2. Nhiệm vụ
a) Quản lý hoạt động dịch vụ ký túc xá sinh viên.
b) Quản lý hoạt động dịch vụ nhà ăn giảng viên, thực hiện nhiệm vụ tổ chức tiệc tiếp đón khách và các dịch vụ thể thao.
c) Quản lý hoạt động dịch vụ nhà khách giảng viên nhà khách chuyên gia.
d)  Quản lý hoạt động dịch vụ nhà khách học viên (liên thông và cao học).
đ) Quản lý hoạt động dịch vụ nhà công vụ.
e) Quản lý và đề xuất các dịch vụ trong Trường.
Tin tức liên quan
  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved