Về việc triển khai Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2018 - 2019(06/11/2018)


Thông báo Về việc triển khai Bảo hiểm y tế  HSSV năm học 2018 - 2019

ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT THÔNG TIN THAM GIA BHYT
(Kèm theo thông báo số        /TB-ĐHĐT ngày   tháng 11 năm 2018)

STTKhoaĐường link
1Khoa SP Sử - Địa và GDCThttp://bit.ly/2AvKuoX
2Khoa SP  Toán họchttp://bit.ly/2Jmzhdo
3Khoa SP Ngữ vănhttp://bit.ly/2Rop96N
4Khoa SP Lý - Hóa -Sinhhttp://bit.ly/2Q0GQsA
5Khoa SP Ngoại ngữhttp://bit.ly/2DaIPIg
6Khoa SP Nghệ thuậthttp://bit.ly/2PtDtNV
7Khoa GDTC- GD QP&ANhttp://bit.ly/2OcOazB
8Khoa KT và QTKDhttp://bit.ly/2CMuiBm
9Khoa Văn hóa – Du lịchhttp://bit.ly/2PXCrXo
10Khoa Kỹ thuật – Công nghệhttp://bit.ly/2CNh7jJ
11Khoa Giáo Dụchttp://bit.ly/2yBBPQE


Tin tức liên quan
  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved