KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021(10/10/2019)


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 của Nhà trường;
Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý Dịch vụ; kết quả đạt được trong năm học 2019 - 2020, Trung tâm Quản lý Dịch vụ xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2020 - 2021 như sau:
1. Mục tiêu
 • Thực tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;
 • Xây dựng đơn vị trở thành tổ chức biết học hỏi, không ngừng học tập nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ;
 • Xây dựng đơn vị đoàn kết, hết lòng vì nhiệm vụ chung của Nhà trường; luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên.
2. Nội dung
 1. Công việc thường xuyên
TổMô tả công việcGhi chú
Y tế-
Văn phòng
 • Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, kế toán, thu các loại phí theo quy định (lệ phí nhà ở, lệ phí điện, lệ phí nước);
 • Phục vụ tốt cho giảng viên thỉnh giảng và khách của trường tại Nhà khách B2, B5 và nhà ăn giảng viên;
 • Phục vụ tốt cho học viên Cao học và Liên thông Nhà khách B3+B5+B6;
 • Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt nội quy KTX;
 • Phối hợp phòng HTQT tiếp đón khách quốc tế
 • Quản lý tài sản đơn vị:
+ kiểm tra thường xuyên và đề nghị sửa chữa kịp thời trang thiết bị, dụng cụ bị hư hỏng
 • Cập nhật website của đơn vị;
 • Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức, nhân viên;

 • Thực hiện công tác khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho sinh viên, công chức, viên chức và người lao động;
 • Sơ cấp cứu một số bệnh lý thường gặp và chuyển lên tuyến trên trường hợp bệnh nặng;
 • Kiểm tra các khu vực có liên quan đến vệ sinh môi trường (Máy nước công cộng, WC công cộng…).
 • Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường;
- Truyền thông, giáo dục sức khỏe;
 • Tham mưu về hoạt động Hội chữ thập đỏ đối với lãnh đạo nhà trường;
 • Phục vụ về Y tế đối với các sự kiện trong và ngoài trường (Hội thao, mít tinh, hội đồng thi…).
Tổ Bảo vệ
 • Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và phòng cháy chữa cháy trong toàn trường.
 • Hướng dẫn khách và phụ huynh đến trường liên hệ công việc;
 • Phát huy vai trò nồng cốt Đội phòng cháy, chữa cháy và Đội tự vệ cơ quan của trường;
 • Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
2.2 Công việc định kỳ
Tháng                              Nội dung công việcGhi chú
9/2020-  Lập kế hoạch dự trù thuốc thiết yếu - dụng cụ, trang thiết bị y tế.
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống;
- Tiếp nhận tân sinh viên vào ở KTX;
 • Công tác Văn thư lưu trữ: rà soát, sửa đổi các văn bản của đơn vị không còn phù hợp, ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu mới;
 • ISO: thực hiện kế hoạch hành động cải tiến chất lượng mang lại hiệu quả cao;
 • Cập nhật website của đơn vị;
- Tăng cường công tác bảo vệ Lễ 2/9;
- Cử nhân viên tham gia tập huấn Tự vệ Binh chủng súng máy phòng không 12.7mm năm 2020;
- Tổ chức Hội nghị viên chức đơn vị.
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
YT

YT

VP

VP


VP

VP

BV

BV

Toàn đơn vị
Toàn đơn vị
10/2020- Tiếp nhận sinh viên vào ở KTX những chỗ còn trống;
- Nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt nội quy KTX;
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống;
- Nhận thẻ BHYT, kiểm tra, rà soát và phát thẻ BHYT cho SV năm nhất;
- Tuyên truyền, vận động HSSV (Năm 2, 3, 4) tham gia BHYT;
- Tham gia tập huấn dân quân tự vệ (theo kế hoạch của Thành đội).
- Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp cho người lao động;
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
VP
VP
YT
YT-VP

YT

BV

Phối hợp
Công đoàn

Toàn đơn vị
11/2020- Đề xuất mức thu các dịch vụ trong năm 2021;
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống;
- Phối hợp phòng CTSV vận động sinh viên tham gia BHYT;
- Hỗ trợ các hoạt động Chào mừng ngày 20/11.
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường).

VP

YT

YT

Toàn đơn vị

Toàn đơn vị
12/2020- Phối hợp với CB QLSV các khoa thu phí BHYT SV nộp về BHXH tỉnh Đồng Tháp;
- Dự trù mua thuốc chữa bệnh thông thường theo quy định của BHYT;
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống;
- Thu phí KTX quý tiếp theo của năm học.
- Hoàn thành hồ sơ kế toán theo năm tài chính 2020.
- Đăng ký thừa giờ Quý I
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
YT


YT

YT

VP
VP
VP
Toàn đơn vị
1/2021- Nhận thẻ BHYT, kiểm tra, rà soát và phát thẻ BHYT cho SV đã tham gia;
- Tiến hành ký kết các hợp đồng dịch vụ năm 2021;
- Sơ kết HKI và bình xét thi đua HKI;
- Quản lý tài sản đơn vị: phối hợp phòng QT-XDCB kiểm kê tài sản định kỳ theo qui định
- Tăng cường công tác bảo vệ Tết Dương lịch;
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
YT

VP

VP

BV
Toàn đơn vị
2/2021- Tuyên truyền bảo đảm vệ sinh ATTP trong ngày Tết;
- Tăng cường công tác bảo vệ Tết Nguyên đán;
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
YT

BV
Toàn đơn vị
3/2021- Dự trù mua thuốc chữa bệnh thông thường theo quy định của BHYT;
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống;
- Đăng ký thừa giờ Quý II
- Thu phí KTX quý tiếp theo của năm học.
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
YT

YT
VP
VP
Toàn đơn vị
4/2021
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống;
- Tăng cường công tác bảo vệ Lễ 30/4 và 1/5
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
YT
BV
Toàn đơn vị
5/2021
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống;
- Tham gia các hoạt động Công đoàn chào mừng sinh nhật Bác Hồ;
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường)
YT
Tổ Công đoàn
Toàn đơn vị
6/2021
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống;
- Dự trù mua thuốc chữa bệnh thông thường theo quy định của BHYT;
- Tổ chức tham quan, du lịch theo chế độ Công đoàn.
- Đăng ký thừa giờ Quý III
- Thu phí KTX quý tiếp theo của năm học.
- Tổng kết năm học và bình xét thi đua;
- Tham gia các sự kiện của trường (theo kế hoạch của trường).
YT
YT

Tổ CĐ
VP
VP
Toàn đơn vị
Toàn đơn vị
3. Tổ chức thực hiện
 • Căn cứ vào kế hoạch chung của đơn vị các tổ xây dựng kế hoạch riêng có phân công nhiệm vụ cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và sơ kết, tổng kết cuối mỗi học kỳ.
 • Ban giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát .
 • Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan.

Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để báo cáo);
- Phòng HC-TH;
- Các tổ (để thực hiện)
- Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC


Đã ký


Trần Mạnh Thúy Quỳnh

Tin tức liên quan
 • Copyright 2019 - TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved