Về việc triển khai Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2019 - 2020(22/11/2019)ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT THÔNG TIN THAM GIA BHYT
(Kèm theo Thông báo số        /TB-ĐHĐT ngày   tháng 11 năm 2019)

STTKhoaĐường link
1Khoa SP Sử - Địa và GDCThttps://bit.ly/2CpCh5X
2Khoa SP  Toán họchttps://bit.ly/32ouZKd
3Khoa SP Ngữ vănhttps://bit.ly/34JpKpY
4Khoa SP Lý - Hóa -Sinhhttps://bit.ly/2rrgrwV
5Khoa SP Ngoại ngữhttps://bit.ly/36KGEXj
6Khoa SP Nghệ thuậthttps://bit.ly/36Ia2xi
7Khoa GDTC- GD QP&ANhttps://bit.ly/32sgHbx
8Khoa KT và QTKDhttps://bit.ly/34KkMcW
9Khoa Văn hóa – Du lịchhttps://bit.ly/32ma3ni
10Khoa Kỹ thuật – Công nghệhttps://bit.ly/2rpcusu
11Khoa Giáo Dụchttps://bit.ly/2X1L0F6

Tin tức liên quan
  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved