KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024(11/10/2023)


Căn cứ vào QĐ số 493/QĐ-ĐHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Trường  Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ;

Căn cứ vào Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu năm học 2023 - 2024 của Nhà trường;

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ; kết quả đạt được trong năm học 2022 - 2023, Trung tâm Dịch vụ xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2023 - 2024 như sau:

I. Mục tiêu

1.      Thực hiện tốt công tác khai thác hoạt động dịch vụ ký túc xá (KTX) sinh viên;

2.      Thực hiện tốt công tác khai thác hoạt động dịch vụ nhà ăn giảng viên,
thực hiện nhiệm vụ tổ chức tiệc tiếp đón khách;

3.      Thực hiện tốt công tác khai thác hoạt động dịch vụ nhà khách giảng viên,      nhà khách chuyên gia;

4.      Thực hiện tốt công tác khai thác hoạt động dịch vụ nhà khách học viên        (liên thông, cao học);

5.      Thực hiện tốt công tác khai thác hoạt động dịch vụ nhà công vụ;

6.      Thực hiện tốt công tác khai thác các hoạt động dịch vụ trong Trường;

7.      Xây dựng đơn vị trở thành tổ chức biết học hỏi, không ngừng học tập nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ;

8.      Xây dựng đơn vị đoàn kết, hết lòng vì nhiệm vụ chung của Nhà trường; luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên.

II. Nội dung

1. Công việc thường xuyên

1.1. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, kế toán, thu các loại phí theo quy định (lệ phí nhà ở, lệ phí điện, lệ phí nước, phí dịch vụ phục vụ sinh viên);

1.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các dịch vụ phục vụ người dạy và người học.     Đề xuất, cải tiến các dịch vụ phục vụ phù hợp;

1.3. Phục vụ tốt cho giảng viên thỉnh giảng và khách của trường tại Nhà khách B2, B5;

1.4. Quản lý tốt người ở Nhà công vụ;

1.5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên  KTX; thành lập các đội SV tự quản, Trưởng, phó phòng ở trong KTX;

1.6. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên KTX;

1.7. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt nội quy KTX;

1.8. Phối hợp với phòng CTSV, Công an Phường 6 trong công tác an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội và quản lý người ở tạm trú;

1.9. Phối hợp phòng HTQT tiếp đón khách quốc tế;

1.10. Quản lý tài sản đơn vị, kiểm tra thường xuyên và đề nghị sửa chữa kịp thời trang thiết bị, dụng cụ bị hư hỏng;

1.11. Thường xuyên cập nhật website của đơn vị, đăng thông tin, phản hồi      thông tin, thực hiện sắp xếp, theo dõi biến động chỗ ở, báo hỏng trang thiết bị khu KTX trên phần mềm quản lý KTX;

1.12. Thực hiện, phục vụ tốt nấu ăn cho giảng viên thỉnh giảng, các tiệc tiếp khách của Trường; dịch vụ nấu ăn cho các đơn vị trong trường.

2. Công việc định kỳ

Thời gian

                              Nội dung công việc                    

Ghi chú

9/2023

- Quản lý tốt sinh viên đang ở KTX và chuẩn bị tiếp nhận tân sinh viên vào ở KTX;

- Thu phí KTX theo quý năm học 2023-2024;

-  Công tác Văn thư lưu trữ: rà soát, sửa đổi các văn bản của đơn vị không còn phù hợp, ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu mới;

- Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động đơn vị;

- Phân công nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;

- Báo cáo tháng 9/2023;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

10/2023

- Tiếp nhận sinh viên vào ở KTX những chỗ còn trống;

- Nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt nội quy KTX;

- Tuyển chọn, lập danh sách, ban hành quyết định công nhận đội sinh viên tự quản; Trưởng, phó phòng cho từng phòng KTX năm học 2023-2024;

- Tổ chức Tuyên truyền về PCCC&CNCH cho SV nội trú;

- Báo cáo tháng 10/2023;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

11/2023

- Tổ chức gặp gỡ các đơn vị tham gia dịch vụ trong Trường;

- Đề xuất mức thu dịch vụ các phương án dịch vụ trong Trường;

- Phối hợp Tổ Y tế kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống trong Trường;

-   Phối hợp Phòng TB-XDCB kiểm tra công tác PCCC;

- Họp sinh viên nội trú năm học 2023 – 2024;

- Báo cáo tháng 11/2023;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

12/2023

- Thu phí KTX quý tiếp theo của năm học 2023-2024;

- Hoàn thành hồ sơ kế toán theo năm tài chính 2023;

- Họp Hội đồng định giá các dịch vụ năm 2024;

- Tiến hành thanh lý các hợp đồng dịch vụ năm 2023 và  ký kết các hợp đồng dịch vụ năm 2024;

- Tổ chức Văn nghệ Giáng sinh và Năm mới cho SV nội trú;

- Báo cáo tháng 12/2023;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

1/2024

- Sơ kết HKI và bình xét thi đua HKI;

- Tổ chức buổi đối thoại giữa LĐT, BQL và sinh viên KTX;

- Quản lý tài sản đơn vị: phối hợp phòng TB-XDCB kiểm kê tài sản định kỳ theo qui định;

-Tổng vệ sinh KTX B6 ;

- Đăng ký tạm vắng, tạm trú cho sinh viên KTX và CBGV nhà Công vụ;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

2/2024

- Nhắc nhở sinh viên KTX dọn dẹp, vệ sinh phòng ở trước khi nghỉ Tết Nguyên đán;

- Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán cho sinh viên ở lại KTX;

- Báo cáo tháng 02/2024;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

3/2024

- Thu phí KTX quý tiếp theo của năm học.

- Tổ chức tổng vệ sinh KTX;

-  Báo cáo tháng 03/2024;

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

4/2024

- Tham gia các sự kiện của trường mừng ngày Giổ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 (theo kế hoạch của Trường)

-  Báo cáo tháng 04/2024;

 

5/2024

- Tham gia các hoạt động Công đoàn, Nhà trường chào mừng sinh nhật Bác Hồ;

-  Báo cáo tháng 05/2024;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

6/2024

-   Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống, công tác PCCC;

- Tổ chức học tập kinh nghiệm kết hợp tham quan, du lịch theo chế độ Công đoàn;

- Thu phí KTX quý tiếp theo của năm học;

- Tổng kết năm học và bình xét thi đua;

- Tổ chức tổng vệ sinh KTX;

- Tổ chức buổi đối thoại giữa LĐT, BQL và sinh viên KTX;

- Đăng ký bổ sung tạm trú, tạm vắng cho sinh viên ở KTX và CBGV nhà Công vụ;

- Tham gia các sự kiện của Trường (theo kế hoạch của Trường).

 

3. Tổ chức thực hiện

-          Các cá nhân trong đơn vị căn cứ vào Kế hoạch của đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm;

-         Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát;

-         Tùy theo tình hình hoạt động thực tế của Nhà trường, Trung tâm. Ban Giám đốc sẽ điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp;

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch năm học 2023- 2024.
Tin tức liên quan
  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved