Nội quy, quy định

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (23/11/2022)

Quyết định số 2935/QĐ-ĐHĐT về việc Ban hành Nội quy Ký túc xá và Khung xử lý sinh viên vi phạm

Quyết định số 2935/QĐ-ĐHĐT về việc Ban hành Nội quy Ký túc xá và Khung xử lý sinh viên vi phạm (21/11/2022)

NỘI QUY PHÒNG KHÁCH

Dành cho giảng viên thỉnh giảng (15/06/2021)

NỘI QUY PHÒNG KHÁCH

(Dành cho học viên liên thông, Bằng hai và cao học trong trường) (15/06/2021)
  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved