Ban giám đốc

Cái Thị Lê Nương


Cái Thị Lê Nương

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách đơn vị

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email:


Hồ Ngọc Lợi


Hồ Ngọc Lợi

Chức vụ: Phó Giám đốc

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918750123

Email:


Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Tiến


Nguyễn Ngọc Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email:


Trần Thị Hiệp


Trần Thị Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Đại học

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Trường Tín


Nguyễn Trường Tín

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Đại học

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Thanh Tùng


Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Nhân viên

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Võ Thùy Bích Duyên


Võ Thùy Bích Duyên

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Bùi Thị Nguyệt


Bùi Thị Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên Phục vụ

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Võ Thị Hằng


Võ Thị Hằng

Chức vụ: Nhân viên Phục vụ

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Thị Phương Thảo


Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức vụ: Nhân viên nhà bếp

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Phan Ngọc Hạnh


Phan Ngọc Hạnh

Chức vụ: Nhân viên nhà bếp

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Thanh Thủy


Nguyễn Thanh Thủy

Chức vụ: Nhân viên nhà bếp

Học vị:

Điện thoại:

Email:


  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved