Tô chức nhân sự

Trần Mạnh Thúy Quỳnh


Trần Mạnh Thúy Quỳnh

Chức vụ: Giám đốc

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email:


Hồ Ngọc Lợi


Hồ Ngọc Lợi

Chức vụ: Phó Giám đốc

Học vị: Đại học

Điện thoại: 0984509437

Email:


Trần Thị Hiệp


Trần Thị Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Thanh Tùng


Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Nhân viên Phục vụ

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Phan Ngọc Hạnh


Phan Ngọc Hạnh

Chức vụ: Nhân viên Phục vụ

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Võ Thùy Bích Duyên


Võ Thùy Bích Duyên

Chức vụ: Nhân viên

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Thị Quý


Nguyễn Thị Quý

Chức vụ: Nhân viên Phục vụ

Học vị:

Điện thoại:

Email:


Bùi Thị Nguyệt


Bùi Thị Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên Phục vụ

Học vị:

Điện thoại:

Email:


  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved