Tin tức & Sự kiện

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân(23/11/2022)

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân(23/11/2022)

ĐƠN XÁC NHẬN Sinh viên nội trú đi làm thêm ngoài giờ(23/11/2022)

ĐƠN XÁC NHẬNSinh viên nội trú đi làm thêm ngoài giờ(23/11/2022)

THÔNG BÁO DỊCH VỤ PHÒNG NGHỈ HỖ TRỢ HỌC VIÊN LIÊN THÔNG, CAO HỌC(09/03/2021)

Trung tâm Quản lý Dịch vụ đang quản lý, vận hành dịch vụ phòng nghỉ dành cho học viên liên thông - cao học(09/03/2021)

Về việc triển khai Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2019 - 2020(22/11/2019)

Về việc triển khai Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2019 - 2020(22/11/2019)

Thông báo

Thông tin đang cập nhật........

  • Copyright 2019 - TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, All Rights Reserved